Gmina Kleszczów

Gmina Kleszczów jest miejscem, do którego bez trudu dotrzesz, leży ona w centralnej Polsce, na południu regionu łódzkiego w południowej części powiatu bełchatowskiego na Wysoczyźnie Bełchatowskiej.
Od Łodzi dzieli ją odległość 75 km,
Od Krakowa i Warszawy - 175 km.
Dogodne połączenie komunikacyjne z Polską północną i południową zapewnia gminie przebiegająca w odległości 20 km. trasa A1/ Katowice Gdańsk.
Natomiast z zachodnią Polską droga krajowa nr 8 przebiegająca w odległości 25 km. od Kleszczowa.
Na gminę składa się 10 sołectw:
Antoniówka, Czyżów, Dębina, Kamień, Kleszczów, Łękińsko, Łuszczanowice, Rogowiec, Wolica, Żłobnica.

Gmina Kleszczów należy do gmin o charakterze przemysłowo - rolniczym, przy czym przemysł daje zatrudnienie ogromnej większości ludności mieszkańców gminy i pobliskich miejscowości. Działania gminy nakierowane są przede wszystkim na rozwój przedsiębiorczości. Prowadzona jest ekspansywna polityka mającą na celu pozyskanie nowych inwestorów. Zadanie powyższe powierzono Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Zajmuje się ona promocją gminy, popieraniem przedsiębiorczości (Fundusz Popierania Przedsiębiorczości), prowadzi szkolenia dla mieszkańców gminy np. kursy komputerowe, nauczanie języków obcych, przyuczanie do nowych zawodów lub na potrzeby konkretnych firm. W zakresie działania Fundacji znajduje się również zadania sprzedaży gruntów dla inwestorów i promocja oferty inwestycyjnej.